Martin Wetzer


(1868-1954), överste 1915, generalmajor 1918, generallöjtnant 1925, general av infanteriet 1928.

Fick sin utbildning vid Fredrikshamns kadettskola 1882-1889 och vid Helsingfors universitet (gymnastiklärare 1898, juris kandidat 1910).

Tjänstgjort i Finlands militär 1889-1906, advokat 1910-1914, i Ryska armén under världskriget 1914-1917 som regementskommendör.

I Finska armén i frihetskriget som Högkvarterets stabschef, Tavast Gruppens kommendör och 7.4.-16.5. kommendör för Västarmén. I Estlands frihetskrig 1919. Kommendör för Finska arméns 3. Division 1919-1920 och 2. divisionens 1921-1925 kommendör, i överbefälhavarens specialuppgifter 1939-1944.

 

Överbefälhavare 1918 | Högkvarteret 1918 | Senaten i Vasa | Hannes Ignatius  | Martin Wetzer | Harald Hjalmarson | Ernst Linder | Gösta Theslöf | Jägarna | S:t Petersburgsfrågan | Förhållandet till Tyskland | Frihetskorset | Öst-karelen-frågan | Nylands dragonregemente | Granriset | Finlands flagga | Den svenska brigaden | Skyddskårerna | Jägarkonflikten | Heikki Kekoni | Frågan om rödgardistfångarna | Wilhelm Thesleff   | Aarne Sihvo | Rudolf Walden  |  Luftvapen | Den röda och vita terrorn | Den stora paraden 16. 5. 1918 | Ålandsfrågan | Monarkin | Mannerheims avgång

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENMEDBORGARKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK