(1893-1953), kapten 18.4.1918, major 1921, överstelöjtnant 1926, överste 1929, generalmajor 1937.

Fick sin militärutbildning i den finländska Jägarbataljonen i Tyskland 1915-1916 och i Frankrikes militärhögskola 1919-1920. Överbefälhavarens adjutant i frihetskriget 1.3.-9.6.1918, riksföreståndarens adjutant 12.12.1918-15.10.1919 och äldre adjutant till Republikens president 1926-1937. Biträdande direktör för Strengberg & Co Ab 1937-1938 och verkställande direktör 1938-1953. Under vinterkriget i specialuppdrag för överbefälhavaren och under fortsättningskriget specialuppdrag för Högkvarteret och chef för Statens informationsväsen.

 

Överbefälhavare 1918 | Högkvarteret 1918 | Senaten i Vasa | Hannes Ignatius  | Martin Wetzer | Harald Hjalmarson | Ernst Linder | Gösta Theslöf | Jägarna | S:t Petersburgsfrågan | Förhållandet till Tyskland | Frihetskorset | Öst-karelen-frågan | Nylands dragonregemente | Granriset | Finlands flagga | Den svenska brigaden | Skyddskårerna | Jägarkonflikten | Heikki Kekoni | Frågan om rödgardistfångarna | Wilhelm Thesleff   | Aarne Sihvo | Rudolf Walden  |  Luftvapen | Den röda och vita terrorn | Den stora paraden 16. 5. 1918 | Ålandsfrågan | Monarkin | Mannerheims avgång

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK