Uudenmaan Rakuunarykmentin vahtimestari Koski


Mannerheim var hedersbefälhavare för Nylands dragonregemente.


Regementet har långa rötter från krigen på 1600-talet. Under ryska tiden hade regementet varit det enda kavalleriregementet i Finland. Det indrogs år 1901 i samband med den finska militärens upplösande, och bland regementets officerare fanns det många som motsatte sig dessa förtrycksåtgärder.

I februari år 1918 bildades Nylands dragonregemente på nytt på basen av den dåvarande fanborgen. Mannerheim valdes till hederskommendör.

Överbefälhavare 1918 | Högkvarteret 1918 | Senaten i Vasa | Hannes Ignatius  | Martin Wetzer | Harald Hjalmarson | Ernst Linder | Gösta Theslöf | Jägarna | S:t Petersburgsfrågan | Förhållandet till Tyskland | Frihetskorset | Öst-karelen-frågan | Nylands dragonregemente | Granriset | Finlands flagga | Den svenska brigaden | Skyddskårerna | Jägarkonflikten | Heikki Kekoni | Frågan om rödgardistfångarna | Wilhelm Thesleff   | Aarne Sihvo | Rudolf Walden  |  Luftvapen | Den röda och vita terrorn | Den stora paraden 16. 5. 1918 | Ålandsfrågan | Monarkin | Mannerheims avgång

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENMEDBORGARKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK