Rentoutuneena


Den förra riksföreståndaren ville inte förbli pensionär, men det var inte lätt att hitta en lämplig ny karriär. Resorna upptog mycket av hans tid.


I hemlandet användes Mannerheims talang i några betydelsefulla förtroendeuppdrag. Han var ordförande för Finlands Röda Kors 1922-1951, och med hans auktoritet och stöd grundades år 1920 Mannerheims Barnskyddsförbund.

Det socialpolitiska arbetet för att ena nationen var enligt Mannerheim den bästa försvarspolitiken. På motsvarande sätt betonade han, att scouternas "ungdoms kraft och ungdoms tro var vår frihets bästa skydd och framtidens hopp".


Ruotsissa sukulaisten kanssa   Mannerheim ja presidentti Relander lentonäytöksessä Katajannokalla

Louhisaaressa Ranskassa Samana vuonna valmistuneita

 

Främlingslegionen | Finlands Röda Kors | Scoutorganisationen |
Mannerheims barnskyddsförbund | Unionbankens direktör

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK