Lützenissä 5.11.1932 Mannerheim, Reichswehrin päällikkö kenr. von Hammerstein-Equord ja  Ruotsin kruununprinssi


Mannerheim hade hela tiden även anhängare, vilka försökte höja honom till att inneha ledningen över republiken eller armén.


Mannerheim stödde den antikommunistiska  Lapporörelsens målsättningar,   men vägrade ställa sig som ledare för rörelsen. P.E. Svinhufvud bad Mannerheim att bli ordförande för försvarsrådet när han blivit president (1931-1939).

Under Mannerheims ledning utvecklade försvarsrådet Finlands krigsindustri. Han anordnade kampanjer för att öka den allmänna opinionens försvarsvilja, han stödde den nordiska riktningen inom utrikespolitiken och strävade efter att samarbeta med Sverige, bl.a. för att försvara Åland och utveckla vapenproduktionen. Finlands försvar förstärktes dock inte på det sätt som Mannerheim hoppats.

Före Vinterkriget hade Mannerheim velat gå med på eftergifter, så att Finland skulle ha haft tid att försvara sig. På hans förslag verkställdes i Finland i oktober 1939 en tyst mobilisering i form av extraordinära repetitionsövningar (s.k.YH). I detta sammanhang blev han med en hemlig författning befälhavare över försvarsmakten. Mannerheim kritiserade regeringens optimism och hotade att avgå, men när röda armeén sedan hade anfallit samtyckte han till att bli överbefälhavare 30.11.1939.


Lützenissä 5.11.1932 Mannerheim, Ruotsin kruununprinssipari ja Reichswehrin päällikkö kenr. von Hammerstein-Equord Tampereella 2.4.1933Puolustusneuvosto 1937

 Presidentti Kallio ja Mannerheim 1930- luvullaSantahaminassa 1935

Vuorineuvos Serlachiuksen luona Mäntässä 1938     Puolustusministeri Juho Niukkanen ja Mannerheim 1939Sassiniemen lautatarhan tulipalo Mäntässä 10.7.1938

 

Hermann Göring

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK