cgm_vaak.gif (2793 bytes)

Isä, äiti ja kaksi vanhinta sisarta


Mannerheims släktbakgrund var adlig, finsk och svenskspråkig.


På faderns sida härstammade släkten Mannerheim från Nederländerna och blev hemmastadd i Sverige på 1600-talet och den hade inverkat på Finska förhållanden märkbart under autonomins årtionden. När Gustaf Mannerheim föddes var den en av landets mest kända släkter.

Isoisänisä Carl Erik Mannerheim Farfarsfadern Carl Erik Mannerheim (1759-1837) hörde till den politiska oppositionen, Anjala-förbundet, under Gustav III regeringstid, från detta klarade han sig med livet i behåll genom en benådning och skaffade sig 1795 Villnäs gård, vilken han började sköta och blev 1805 ordförande för hushållningssällskapet. Under det Ryska väldet var han ordförande för den delegation som redogjorde de Finska ärendena för Alexander I. Han var även landshövding och vice ordförande för senatens ekonomiedepartement (på sätt och vis Finlands statsminister) 1822-1826.

 

Isoisä Carl Gustaf MannerheimFarfadern den internationellt kända insektforskaren Carl Gustaf Mannerheim å sin sida var president för Viborgs hovrätt 1839-1854.

 

 

Isä Carl Robert MannerheimFadern, kammarjunkare, greve Carl Robert Mannerheim (1835-1914) var poet, författare och industriman. Hans affärer lyckades inte och han försattes i konkurs. Villnäs såldes 1880 - visserligen till systern Mimmi (Eva Carolina) Mannerheim - och för att komma undan sin trassliga ekonomi tog fadern sin tillflykt till Paris. Där levde han ett bohemliv.

Modern, Hélène (född Julin), kom från en känd industrisläkt.

Det fanns sammanlagt  åtta syskon.

Äiti ja Carl, August, Johan, Eva, Annicka, GustafVeljekset  Carl ja GustafLyseolainen Carl ja kadetti Gustaf

Sofia (Sophie) Mannerheim 21.12.1863-9.1.1928

Carl Mannerheim 18.3.1865-6.7.1915

Johan Mannerheim 27.12.1868-25.9.1934

Eva Sparre 30.6.1870-1957

Anna Mannerheim 4.3.1872-18.5.1886

August Mannerheim 9.11.1873-22.4.1910

Marguerite (Kissie) Gripenberg 15.10.1884-1958

 

Adeln | Familjen | Riksdagen år 1906

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENMEDBORGARKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK