Presidentinvaalien jälkeen eduskunnan portailla 4.8.1944


Mannerheim valdes till Republikens president (4.8.1944-8.3.1946), eftersom man ansåg att enbart han kunde leda landet till fred.


Han åtnjöt ett förtroende som garanterade att förhandlingarna med Sovjetunionen inte sågs som ett svek och att hela armén skulle följa fredsavtalet. Mannerheim avsade sig det avtal som hindrade separatfreden och samtyckte till vapenvila.

Efter vapenstilleståndsfördraget (19.9.1944) strävade Mannerheim aktivt till att finna en ny, för Finland i dessa förhållanden så gynnsam utrikespolitisk lösning som möjligt. Han ansåg, att man med en försvarsallians med Sovjetunionen kunde stabilisera Finlands suveräna ställning. Stalin ville inte ännu stabilisera Finlands politiska ställning, men den skissering Mannerheim i januari 1945 gjorde har karakteriserats som grund för det VSB-avtal som slöts år 1948.

Paasikiven hallitusNär de allierades kontrollkomission övervakade Finland måste Mannerheim acceptera flera motvilliga beslut. Han tvingades finna sig i att skyddskårerna, Lotta Svärd-förbundet och Finlands vapenbrödraförbund upplöstes, även om de var det Finska försvarets hängivna stödjare. På motsvarande sätt frigavs sådana som på sin tid dömts för landsförräderi och dessa togs även in i Finlands regering.

På grund av hälsoskäl var Mannerheim tjänstledig 3-10.3., 12.9.-5.10., 18.10.1945-4.3.1946.

Även om Mannerheim ur Sovjetunionens synpunkt var den enda, som kunde hålla Finland enhetligt och hindra att motståndsrörelsen växte, var han även i inrikespolitiken en broms för utvecklingen enligt den sk. demokratiska politiken som vänt sina blickar mot Sovjetunionen. Under krigsansvarighetsrättegången (1945-1946) förekom det även krav om att han skulle anklagas och han tvingades hålla sig på defensiven i praktiken. Hans möjligheter att effektivt leda Finlands utrikespolitik var små, och utmattad av sjukdom avgick han som president i mars 1946. Mannerheim vistades främst utomlands skötande sin hälsa, från år 1948 i Val-Mont i Schweitz.

Krigsansvarighetsrättegången | VSB-fördrage

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK