cgm_vaak.gif (2793 bytes)

Veljekset Carl ja Gustaf


Faderns finansiella misslyckanden och spelskulderna fick familjen att hamna i trångmål.


Efter det fadern flyttat till Paris, upplöstes det medellösa hemmet. Modern Hélène Mannerheim flyttade med sina fyra yngsta barn till Sällvik i Pojo socken till sin styvmor Louise von Julins herrgård.

Efter det modern dött 1881, upplöstes familjen slutgiltigt, en del av syskonen var i Finland, en del hos släktingar i Sverige. För Gustafs uppfostran ansvarade huvudsakligen morbrodern Albert von Julin. Med hjälp från släktingarna kunde Gustaf få sin utbildning.

Gustaf Mannerheim påbörjade sin skolgång Helsingfors. Han gick i Helsingfors Privatlyceum, det s.k. Böökska lyceet 1874-1879. Sedan gick han i skola i Fredrikshamn 1881-1882 och i Fredrikshamns Kadettskola (19.6.1882-22.7.1886).

Han avskedades från Kadettskolan för sin envishet och brist på disciplin. Från och med denna motgång började han mogna. Av ett uppsluppet och vilt barn utvecklades så småningom en världsman med fint sätt.

Mannerheim studerade vid Helsingfors Privatlyceum och fick avgångsbetyg därifrån 14.5.1887 samt skrev studenten 14.6.1887 vid Helsingfors universitet.

Lyseon päästötodistus På basen av det kunde han igen börja sin militärbana i Rysslands armé. Han genomgick Nikolais Kavalleriskola i S:t Petersburg 2.9.1887-10.8.1889 med stor framgång.

 

Nikolajevska kavalleriskolan

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENMEDBORGARKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK