Hannes Ignatius

Johannes Ferdinand (Hannes) Ignatius
(1871-1941, underryttmästare 1900, överste 1918, generalmajor 1918, generallöjtnant 1928).


Fick sin militärutbildning vid kadettskolan i Fredrikshamn 1885-1892 och Nikolajevska generalstabs-akademin i S:t Petersburg 1896-1899. Tjänstgjorde vid Finlands dragonregemente 1892-1901. Inom affärsbranschen 1901-1917. Medlem av militärkommittén som förberedde frihetskriget 1914-1918. Generalkvartermästare i frihetskriget 18.2.-6.5.1918 och stabschef 6.5.-1.6.1918. I militärämbeten 1919-1920, 1939-1940, bl.a. generalstabschef 5.3.-12.9.1919. Ordförande för publikationsnämnden av verket Finlands Frihetskrig år 1918. Skrev år 1918 verket Gustaf Mannerheim. Hörde till Mannerheims hängivnaste stödjare under 1920- och 1930-talen.

Överbefälhavare 1918 | Högkvarteret 1918 | Senaten i Vasa | Hannes Ignatius  | Martin Wetzer | Harald Hjalmarson | Ernst Linder | Gösta Theslöf | Jägarna | S:t Petersburgsfrågan | Förhållandet till Tyskland | Frihetskorset | Öst-karelen-frågan | Nylands dragonregemente | Granriset | Finlands flagga | Den svenska brigaden | Skyddskårerna | Jägarkonflikten | Heikki Kekoni | Frågan om rödgardistfångarna | Wilhelm Thesleff   | Aarne Sihvo | Rudolf Walden  |  Luftvapen | Den röda och vita terrorn | Den stora paraden 16. 5. 1918 | Ålandsfrågan | Monarkin | Mannerheims avgång

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENMEDBORGARKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK