Wilhelm Thesleff saapumassa Suomeen


(1880-1941), överstelöjtnant 12.6.1912, generalmajor 14.6.1918.

Erhållit sin militärutbildning vid Kadettskolan i Fredrikshamn 1894-1901, vid Allmänna akademin i S:t Petersburg 1904-1907 och Officerskavalleriskolan i S:t Petersburg 1910-1911. I ryska armén 1914-1917.


Blev tyskarnas krigsfånge i Riga i september 1917, och blev på begäran av aktivisternas militärkommitté förflyttad som representant för jägarbataljonen till Tyska arméns generalstab. Kommendör för jägarbataljon 27.6.11.1917-25.2.1918. Mannerheim kom inte överens med Thesleff. Som grundorsak har nämnts, att Thesleff efter att ha blivit krigsfånge hade samarbetat med dåtida fienden. Man förmodade att Thesleff i början av mars försökt bli överbefälhavare istället för Mannerheim. Hans ståndpunkt vann över Mannerheims ståndpunkt när senaten beslöt hur man skulle förhålla sig till tyskarnas intåg. Även i jägarkonflikten var Thesleff på motsidan.

För att bli kvitt Thesleff skickade Mannerheim honom i mars 1918 som förbindelseofficer till den tyska Östersjödivisionen. I detta uppdrag avbröt Thesleff rapporteringen under tio dagar, när uppgifterna på grund av Viborg-operationens grundlösningar hade varit viktiga för Mannerheim, och verkade i krigsoperationer som kommendör för bataljon Thesleff som samlats från Pellinge frikår.

När senaten föreslog Thesleff till krigsminister, sade Mannerheim:"Efter allt som har hänt, kan inget samarbete komma i fråga" och "Jag har aldrig kapitulerat för tyskarna".

När Mannerheim avgick från överbefälhavarens plats blev Thesleff krigsminister 27.3.-27.11.1918, Arméns överbefälhavare 13.8.-27.11.1918 och Skyddskårens överbefälhavare 2.8.-27.11.1918.

Överbefälhavare 1918 | Högkvarteret 1918 | Senaten i Vasa | Hannes Ignatius  | Martin Wetzer | Harald Hjalmarson | Ernst Linder | Gösta Theslöf | Jägarna | S:t Petersburgsfrågan | Förhållandet till Tyskland | Frihetskorset | Öst-karelen-frågan | Nylands dragonregemente | Granriset | Finlands flagga | Den svenska brigaden | Skyddskårerna | Jägarkonflikten | Heikki Kekoni | Frågan om rödgardistfångarna | Wilhelm Thesleff   | Aarne Sihvo | Rudolf Walden  |  Luftvapen | Den röda och vita terrorn | Den stora paraden 16. 5. 1918 | Ålandsfrågan | Monarkin | Mannerheims avgång

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENMEDBORGARKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK