Linder kunniapaikalla Mikkelin klubilla


(1868-1943), överste 1918, generalmajor 13.4.1918, generallöjtnant 1938, general av kavalleriet 1940.


Tagit studentexamen 1887, officersexamen 1889 och kadettskolan i Stockholm 1892-1894.

Officer med finskt påbrå. Tjänstgjort i Sveriges armé 1887-1918 och i Finlands armé under frihetskriget som kommendör för Savolax Gruppen.

På nytt i Finlands armé som kavalleri-inspektör 12.12.1918-24.7.1919, kommendör för Svenska Frivilligkåren 6.1.-27.2.1940 och kommendör för Salla riktningen 28.2.-26.4.1940. Skrivit bl.a. Från Finlands Frihetskrig (1920).

 

Överbefälhavare 1918 | Högkvarteret 1918 | Senaten i Vasa | Hannes Ignatius  | Martin Wetzer | Harald Hjalmarson | Ernst Linder | Gösta Theslöf | Jägarna | S:t Petersburgsfrågan | Förhållandet till Tyskland | Frihetskorset | Öst-karelen-frågan | Nylands dragonregemente | Granriset | Finlands flagga | Den svenska brigaden | Skyddskårerna | Jägarkonflikten | Heikki Kekoni | Frågan om rödgardistfångarna | Wilhelm Thesleff   | Aarne Sihvo | Rudolf Walden  |  Luftvapen | Den röda och vita terrorn | Den stora paraden 16. 5. 1918 | Ålandsfrågan | Monarkin | Mannerheims avgång

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENMEDBORGARKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK