Gösta  Theslöf


(1872-1939), stabskapten 1900, överste 1918, generalmajor 3.5.1918.


Fick sin utbildning vid Fredrikshamns kadettskola 1885-1892, Nikolajevska generalstabs-akademin 1896-1899 och Helsingfors universitet (gymnastiklärare 1901, filosofie kandidat 1901).

Tjänstgjorde i Finska armén 1892-1903, i det civila livet 1903-1918. Högkvarterets etappchef och stabschef 6.3.-6.5. samt överståthållare för Helsingfors stad 6.5.-1.6.1918. På nytt i armén kommendör för 2. Divisionen 1919.

Överbefälhavare 1918 | Högkvarteret 1918 | Senaten i Vasa | Hannes Ignatius  | Martin Wetzer | Harald Hjalmarson | Ernst Linder | Gösta Theslöf | Jägarna | S:t Petersburgsfrågan | Förhållandet till Tyskland | Frihetskorset | Öst-karelen-frågan | Nylands dragonregemente | Granriset | Finlands flagga | Den svenska brigaden | Skyddskårerna | Jägarkonflikten | Heikki Kekoni | Frågan om rödgardistfångarna | Wilhelm Thesleff   | Aarne Sihvo | Rudolf Walden  |  Luftvapen | Den röda och vita terrorn | Den stora paraden 16. 5. 1918 | Ålandsfrågan | Monarkin | Mannerheims avgång

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENMEDBORGARKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK