Rudolf Walden puolustusneuvostossa (toinen vasemmalta)


(1878-1946), major 3.2.1918, överstelöjtnant 12.4.1918, överste 20.6.1918, generalmajor 6.4.1919, generallöjtnant 9.4.1941, general av infanteriet 3.6.1942.

Fick sin militärutbildning vid Fredriksahmns kadettskola 1892-1900. Avskedad från militärtjänst på grund av uppbådsstrejken 1902. Inom pappersindustrin i ledande uppgifter 1918-1946.

I Frihetskriget bl.a. chef för Vasa militärdistrikt 20.2-5.3., Högkvarterets etappchef 5.3.-6.5. och de Erövrade områdenas skyddschef 6.-22.5. Krigsminister 28.11.1918-15.8.1919 samt överbefälhavare för Armén och Skyddskårerna 27.11.-30.12.1918.

Högkvarterets representant i Statsrådet under Vinterkriget 3.12.1939-27.3.1940. Försvarsminister 27.3.1940-27.11.1944 och samtidigt en av krigstidens centrala påverkare, medlem av den sk. inre cirkeln. Uppehöll politiskt viktiga kontakter till Sverige och Förenta Staterna.

 

Överbefälhavare 1918 | Högkvarteret 1918 | Senaten i Vasa | Hannes Ignatius  | Martin Wetzer | Harald Hjalmarson | Ernst Linder | Gösta Theslöf | Jägarna | S:t Petersburgsfrågan | Förhållandet till Tyskland | Frihetskorset | Öst-karelen-frågan | Nylands dragonregemente | Granriset | Finlands flagga | Den svenska brigaden | Skyddskårerna | Jägarkonflikten | Heikki Kekoni | Frågan om rödgardistfångarna | Wilhelm Thesleff   | Aarne Sihvo | Rudolf Walden  |  Luftvapen | Den röda och vita terrorn | Den stora paraden 16. 5. 1918 | Ålandsfrågan | Monarkin | Mannerheims avgång

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK