sauva2.gif (1739 bytes)

Paavo Talvela oikealla


(1897-1973), major 1918, överstelöjtnant 1925, överste 1928, generalmajor 1939, generallöjtnant 1942, general av infanteriet 1966.

Fick sin militärutbildning i den finska Jägarbataljonen i Tyskland 1916-1917 och Krigshögskolan 1924-1926. Bataljonskommendör i frihetskriget, sedan i militärtjänster 1918-1919, 1920-1921, 1922-1930, 1939-1940, 1941-1944. Deltog i stamfejder under Olonets-expeditionen, slutligen överbefälhavare, 1919-1920 och i Öst-Karelens frivilligkår 1921-1922. Kommendör för Grupp Talvela i Nord-Karelen 5.12.1939-20.2.1940 och kommendör för III AK vid Östra-Näset 20.2.-12.4.1940. Gjorde ett besök till Tyskland hösten 1940 i specialuppgifter för överbefälhavaren för att sondera hur Tyskland förhöll sig till att stöda Finland. Kommendör för armékåren i fortsättningskriget samt överbefälhavarens representant i Tyska krigsmaktens huvudstab 30.6.1941-15.1.1942 och 1.8.-7.9.1944. Mannerheim-korset 1941.

 

Andra världskriget | Stillahavskriget | Vinterkriget | Högkvarteret | Mannerheimlinjen | Vilho Petter Nenonen | K.L. Oesch | Harald Öhquist | Paavo Talvela | Fortsättningskriget |Transiteringsavtalet | Risto Ryti | Den Karelska dagordern | Erik Heinrichs | A.F. Airo | Hugo Österman | Marskens sup | Mannerheim-korset | Hederstiteln Marsalken av Finland | Luftkriget och luftstridskrafterna

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK