sauva2.gif (1739 bytes)

Mannerheim -linjassa ennen hyökkäystä


Till skydd för Finlands sydostgräns byggdes tvärsöver Karelska näset en huvudförsvarsställning under 1920- och 1930-talen.


Till den byggdes av betong ca 200 kanon- och maskingevärsställningar och manskapsskydd. Det starkaste försvaret byggdes på Summa området, genom vilken den mest hotfulla anfallsfåran gick.

När vinterkriget började placerade sig de finska soldaterna i december 1939 i ett segt försvar vid huvudställningen, vilken i de utländska tidningarna då gavs namnet Mannerheim-linjen. Det berättas att under hösten hade en grupp utländska journalister bekantat sig med fästningsarbetet och frågat efter fästningsgördelns namn. Då talades det mycket om Frankrikes Maginot-linje och Siegfried-linjen som skyddade Tysklands västgräns. Den unga officeren som guidade dem, Jorma Gallen-Kallela, son till Mannerheims tidigare adjutant, hade då hittat på benämningen Mannerheim-linjen, och när vinterkriget bröt ut förekom detta namn i ett par tidningar, vilka hade haft sina representanter på höstens orienteringsresa.

När sovjettruppernas offensiv stannade av för över två månader, började överdrivna beskrivningar om dess styrka förekomma i Sovjetunionen. Den jämfördes med Maginot-linjen, även om den kvantitattivt hade bara 2 % av den sistnämndas betongverktyg. I praktiken tog de tyska trupperna sedan på våren 1940 en omväg runt Maginot-linjen. Sovjettrupperna lyckades med artilleriuppluckring bryta Mannerheim-linjen i februari 1940 på Summa området, och hela Mannerheim-linjen blev på Sovjetunionens område när kriget slutade.

När fortsättningskriget började 1941 utgjorde Mannerheim-linjen inget stort hinder för de avancerande finska trupperna, och inte heller i juni 1944, i samband med Sovjetunionens storoffensiv fördes det långa strider på linjen.

Andra världskriget | Stillahavskriget | Vinterkriget | Högkvarteret | Mannerheimlinjen | Vilho Petter Nenonen | K.L. Oesch | Harald Öhquist | Paavo Talvela | Fortsättningskriget |Transiteringsavtalet | Risto Ryti | Den Karelska dagordern | Erik Heinrichs | A.F. Airo | Hugo Österman | Marskens sup | Mannerheim-korset | Hederstiteln Marsalken av Finland | Luftkriget och luftstridskrafterna

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK