sauva2.gif (1739 bytes)

airo.gif (1132 bytes)

Aksel Airo - Helsingin Suomalaisen Klubin maalaus


(1898-1985), major 1923, överstelöjtnant 1927, överste 1933, generalmajor 26.2.1940, generallöjtnant 3.6.1942.

Fick sin militärutbildning vid Finska artilleriskolan 1918 och Franska militärhögskolan 1921-1923. Chef för generalstabens operativa avdelning 1933-1939, Högkvarterets generalkvartermästare 1939-1944 och generalstabens chef 1944-1949.

Var Mannerheims centrala operativa rådgivare under vinter- och fortsättningskriget. Anhållen på grund av den sk. vapensmusselaffären 1945-1948.

 

Andra världskriget | Stillahavskriget | Vinterkriget | Högkvarteret | Mannerheimlinjen | Vilho Petter Nenonen | K.L. Oesch | Harald Öhquist | Paavo Talvela | Fortsättningskriget |Transiteringsavtalet | Risto Ryti | Den Karelska dagordern | Erik Heinrichs | A.F. Airo | Hugo Österman | Marskens sup | Mannerheim-korset | Hederstiteln Marsalken av Finland | Luftkriget och luftstridskrafterna

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK