sauva2.gif (1739 bytes)

Ylipäällikön huone päämajakoulussa


Under kriget koncentrerades krigsledningen i Finland till Högkvarteret, till vilken generalstaben hörde samt andra organ som under fredstid hört till huvudstaben och krigsministeriet.


Mannerheim ledde kriget från Högkvarteret under åren 1918 och 1939-1940 och 1941-1945.Det högkvarter som grundats i Helsingfors under YH-tiden i oktober 1939 flyttade till S:t Michel i början av december, där den verkade ända till slutet av vinterkriget. När fortsättningskriget började grundades högkvarteret i S:t Michel igen, och den stannade där tills krigsoperationerna slutade, år 1945.

De viktigaste medhjälparna i militärpolitiken var Erik Heinrichs (Kommendör för Karelens armé 1941- och sedermera generalstabschef 1942-1944) och i planeringen av operationerna Aksel Airo (högkvartersmästare).

Ryti vierailulla päämajassa Överbefälhavarens inre cirkel började kallas "marskens hov", närmast på grund av seder och etikett som preciserats noggrannt. Berömmelse rönte speciellt det till brädden fyllda glaset och dess innehåll "marskens sup".

Bilder från Högkvarteretmuseet

 Viestikeskus Lokki - puhelimen kantoaaltolaitteita Viestikeskus Lokki - puhelinkeskus Viestikeskus Lokki - Siemens-kaukokirjoitin

Viestikeskus Lokki - kaukokirjoitinhuone Viestikeskus Lokki - vanhanaikainen kaukokirjoitin pianokoskettimistolla Viestikeskus Lokki - viestitoimiston päivystyshuone

Päämäja - Marsalkan puhelin Päämaja - Marsalkan työhuone Sotien 1939-1945 päämaja Mikkelissä

Andra världskriget | Stillahavskriget | Vinterkriget | Högkvarteret | Mannerheimlinjen | Vilho Petter Nenonen | K.L. Oesch | Harald Öhquist | Paavo Talvela | Fortsättningskriget |Transiteringsavtalet | Risto Ryti | Den Karelska dagordern | Erik Heinrichs | A.F. Airo | Hugo Österman | Marskens sup | Mannerheim-korset | Hederstiteln Marsalken av Finland | Luftkriget och luftstridskrafterna

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK