sauva2.gif (1739 bytes)

Harald Öhquist


Harald Öhquist (1891-1971), major 1918, överstelöjtnant 1921, överste 1925, generalmajor 1930, generallöjtnant 1936.

Fick sin militärutbildning i den finska Jägarbataljonen i Tyskland 1915-1918 och Sveriges krigshögskola 1924-1925. Bataljonskommendör i frihetskriget, sedermera i olika militärtjänster till år 1951, bl.a. kommendör för armékåren 1933-1939 och II armékårens kommendör på Västra-Näset 1939-1940, överbefälhavarens representant vid Tyska infanteriets stab 18.6.1941-28.1.1942 och kommendör för Näsets Grupp 1942-1944. Hedersdoktor vid Helsingfors universitet 1950.

 

Andra världskriget | Stillahavskriget | Vinterkriget | Högkvarteret | Mannerheimlinjen | Vilho Petter Nenonen | K.L. Oesch | Harald Öhquist | Paavo Talvela | Fortsättningskriget |Transiteringsavtalet | Risto Ryti | Den Karelska dagordern | Erik Heinrichs | A.F. Airo | Hugo Österman | Marskens sup | Mannerheim-korset | Hederstiteln Marsalken av Finland | Luftkriget och luftstridskrafterna

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK