sauva2.gif (1739 bytes)

2. luokan Mannerheim-risti


Under vinterkriget föddes tanken på att ta i bruk en orden, som oberoende av militärgrad skulle kunna ges som belöning åt personer som genom mod i strid uppnått stora resultat eller genom att förtjänstfullt ha lett krigsmanövrer.


Först efter vinterkrigets slut 1940 grundades genom en författning Mannerheimkorset i två klasser till Frihetskorsets orden. Av den som får orden används benämningen Mannerheim-korsets riddare.

1. klass av Mannerheim-korset utdelades endast åt marskalk Mannerheim och general Heinrichs.

2. klass av Mannerheim-korset utdelades åt 191 personer och av dem fick fyra personer korset två gånger.

Medaljen är på grund av sin sällsynthet och de specialförtjänster den fordrar Finlands högst uppskattade hederstecken.

Andra världskriget | Stillahavskriget | Vinterkriget | Högkvarteret | Mannerheimlinjen | Vilho Petter Nenonen | K.L. Oesch | Harald Öhquist | Paavo Talvela | Fortsättningskriget |Transiteringsavtalet | Risto Ryti | Den Karelska dagordern | Erik Heinrichs | A.F. Airo | Hugo Österman | Marskens sup | Mannerheim-korset | Hederstiteln Marsalken av Finland | Luftkriget och luftstridskrafterna

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK