sauva2.gif (1739 bytes)

Nenonen vasemmalla


Vilho Petter Nenonen (1883-1960), överste 1918, generalmajor 1923, generallöjtnant 1930, general av artilleriet 1941.

Fick sin militärutbildning vid Fredrikshamns kadettskola 1896-1901, Mihailovs artilleriskola i S:t Petersburg 1901-1903 och S:t Petersburgs artilleriakademi 1906-1909. Tjänstgjort vid Ryska arméns artilleri, under Första världskriget i Peter den Stores fästning 1914-1917.

I frihetskriget i Finlands armé, artilleri-inspektör, sedan i militärtjänster, artilleri-inspektör 1920-1937 och 1940-1947, vapenplaneringskommitténs chef 1937-1940. Mannerheim-korsets riddare 1945.

Försvarsminister 1923-1924. Var i fortsättningskrigets högkvarter en av "hovets" centrala gestalter. Det finska artilleriets avgudade mästare. Har utvecklat artilleriets skjutmetoder på det vetenskapliga och tekniska planet. Hedersdoktor vid Helsingfors universitet 1950.

 

Andra världskriget | Stillahavskriget | Vinterkriget | Högkvarteret | Mannerheimlinjen | Vilho Petter Nenonen | K.L. Oesch | Harald Öhquist | Paavo Talvela | Fortsättningskriget |Transiteringsavtalet | Risto Ryti | Den Karelska dagordern | Erik Heinrichs | A.F. Airo | Hugo Österman | Marskens sup | Mannerheim-korset | Hederstiteln Marsalken av Finland | Luftkriget och luftstridskrafterna

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK