sauva2.gif (1739 bytes)

K.L. Oesch


(1892-1978), major 1918, överstelöjtnant 1921, överste 1925, generalmajor 1930, generallöjtnant 1936.

Fick sin militärutbildning i den finska Jägarbataljonen i Tyskland 1915-1918 och Frankrikes krigsskolor, bl.a. Franska krigshögskolan 1923-1926. Tjänade som bataljonskommendör i frihetskriget bl.a. slaget vid Rautus, sedermera i olika militärtjänster, bl.a. Generalstabschef 1930-1940, kommendör för Kustgruppen 2.3.-25.3.1940, kommendör för armékåren 1940-1941, kommendör för Olonets Gruppen 1942-1944 och kommendör för Näsets trupper 14.6.-6.10.1944, generalstabschef 1944 och kommendör för armékåren 27.11.1944-10.9.1945. Mannerheim-korsets riddare 1944, hedersdoktor vid Åbo universitet 1960.

 

Andra världskriget | Stillahavskriget | Vinterkriget | Högkvarteret | Mannerheimlinjen | Vilho Petter Nenonen | K.L. Oesch | Harald Öhquist | Paavo Talvela | Fortsättningskriget |Transiteringsavtalet | Risto Ryti | Den Karelska dagordern | Erik Heinrichs | A.F. Airo | Hugo Österman | Marskens sup | Mannerheim-korset | Hederstiteln Marsalken av Finland | Luftkriget och luftstridskrafterna

Etusivulle

LEVNADSLOPPET | SLÄKTBAKGRUNDEN | UPPVÄXTIDEN | MILITÄRKARRIÄRENFRIHETSKRIGET | RIKSFÖRESTÅNDARE 1918-1919 | I DET CIVILA | FÖRSVARSRÅDET | ÖVERBEFÄLHALVAREN 1939-1946 | REBUBLIKENS PRESIDENT 1944-1946 | PENSIONÄRSÅREN | SPECIALOMRÅDEN | SÖK