44. Jääkärikunniamerkki
   

Myönnetty 4.6.1942 Jääkäriliiton kutsuessa 
Marsalkan kunniajäsenekseen.